ตำรวจภูธนสถานนีเมืองสระบุรีจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและนักเรียน

วันที่17สิงหาคม2561พันตำรวจเอก เรืองยศ โสภาพลผู้กำกับตำรวจภูธรสถานีเมืองสระบุรีเป็นประธานมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมรองผู้กำกับจราจร รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน และเยาวชน นักเรียนผู้ปกครองประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมตามโครงการฯซึ่งในปัจจุบันปัญหาของยาเสพติดอยู่ไม่ไกลตัวเองโดยเฉพาะในครัวเรือนของน้องๆนักเรียนที่มีใกล้ตัวที่สุดเป็นการก่อให้เด็กๆเยาวชนจะไม่สามารถรู้ตัวว่าได้ตนเองเข้าไปในกลุ่มผู้ค้ายาได้โดยมีสิ่งจุงใจโดยให้เด็กๆให้เงินหรือชักจูงให้กลุ่ม เยาวชนของน้องๆนักเรียน เป็นไปได้ดังนั้นทาวด้านตำรวจภูธรเมืองสระบุรีเร่งเห็นว่ามีแนวทางที่ป้องกันเรื่องปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนจึงได้มีการจัดอบรมสร้างความเรียนรู้และส่งเสริมสน้างให้เยาวชนที่ได้เข้าอบรมในคนั้งสามรถนำไปใช้ในครอบครัวของตนเองก่อนและยังมีความหวังความต้องการให้เยาวชนนักเรียนได้นำความรู้ไปปฏิบัติในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

     

     
ซึ่งในปัจจุบันตำรวจยังมีโครงการครู DARE จัดไปให้ความรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานการศึกษาเป็นประจำจึงคาดว่าจะได้นักเรียนได้นำความรู้เพื่อชักชวนนำไปปฏิบัติจริงและเป็นเครื่อข่ายข่าวในกลุ่มเยาวชนในการแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนต่อไป

     

     

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรานงาน