เทศบาลเมืองเขาวามยอด.ลพบุรี มอบแว่นเพื่อน้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด มอบแว่นให้แก่เด็กนักเรียน ในโครงการคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลเขาสามยอด ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเขาสามยอดโครงการคัดกรองและ แก้ไขความปกติถ้ามองเห็นของเด็กนักเรียนประถม ตรวจวัดสายตาและแก้ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดใน ในเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเขาสามยอด ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาได้รับการพิจารณา ตรวจคัดกรองและได้รับแว่นสายตาตามความเหมาะสม

     

      

      

      

      

      

 

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย  สำนักข่าวเดลิซันเดย์ ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี