คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสมอทอดศึกษา ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสมอทอดศึกษา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางพัฒนา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสมอทอดศึกษา ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความจงรักภักดี น้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ให้ทรงพระเจริญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

      

      

ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ล้วนเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และบ้านเมืองเสมอมา โดยมิทรงย่อท้อ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตา ที่ทรงปฏิบัติอย่างมากมาย ล้วนจารึกอยู่ในหัวใจ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรตลอดไป

 

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

จับปูใส่กระด้ง ความน่ารักของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสมอทอดศึกษา ถวายเทียนพรรษา

ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสมอทอดศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ นางพัฒนา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา จัดพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีการถวายเทียนพรรษา ของไทย ตั้งแต่เล็กๆ และได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย ส่วนบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็น เด็กๆไม่อยู่นิ่ง ตามธรรมชาติ ตามวัย ความสดใสน่ารักของเด็กๆ คนที่เหนื่อยงานนี้ก็คงไม่พ้นคุณครูประจำชั้น
    
ซึ่งการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่พระสงฆ์หรือวัดในท้องถิ่นของตน ก็เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไปบ้าง ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน

     

     

แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์