ผู้ว่าฯ ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

วันที่ (17ก.ค. 61) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบางมัน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้พูดคุยกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนระหว่างรับประทานอาหารกลางวันด้วย

ทั้งนี้เพื่อสุ่มตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันเด็กของทุกโรงเรียนของรัฐ ว่าสามารถบริหารจัดการได้คุ้มกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาหรือไม่
ซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองก็ได้มีการจัดตั้งทีมงานออกไปสุ่มตรวจสอบทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แล้วหลายโรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านบางมัน อำเภอสุขสำราญ มีโภชนาการที่เป็นประโยชน์กับเด็ก มีความเหมาะสมทั้งคุณภาพและปริมาณ

       

       
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีปัญหาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง จึงได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดฯ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการดำเนินการไม่เหมาะสม หรือมีการทุจริต จะมีการลงโทษทางวินัยอย่างเฉียบขาดต่อไป และจะทำการสุ่มตรวจสอบโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดต่อไป ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการทุจริตโครงการอาหารกลางวันแต่อย่างใด///

     

 

 

 

ขอบคุณภาพข่าว ทีมข่าว ๕ เหล่าทัพ