โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จัด กิจกรรมช่วงเช้า ร่วมกับคณครู+นักเรียน กระทำพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา..ประจำปี 2561 วันจันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา. 08.00 น. นายสุรวิทย์ เจียมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียรพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนาน ตั้งแต่โบราณกาล เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียน ในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ผู้ว่าฯ ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

วันที่ (17ก.ค. 61) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบางมัน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้พูดคุยกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนระหว่างรับประทานอาหารกลางวันด้วย

ทั้งนี้เพื่อสุ่มตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันเด็กของทุกโรงเรียนของรัฐ ว่าสามารถบริหารจัดการได้คุ้มกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาหรือไม่
ซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองก็ได้มีการจัดตั้งทีมงานออกไปสุ่มตรวจสอบทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แล้วหลายโรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านบางมัน อำเภอสุขสำราญ มีโภชนาการที่เป็นประโยชน์กับเด็ก มีความเหมาะสมทั้งคุณภาพและปริมาณ

       

       
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีปัญหาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง จึงได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดฯ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการดำเนินการไม่เหมาะสม หรือมีการทุจริต จะมีการลงโทษทางวินัยอย่างเฉียบขาดต่อไป และจะทำการสุ่มตรวจสอบโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดต่อไป ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการทุจริตโครงการอาหารกลางวันแต่อย่างใด///

     

 

 

 

ขอบคุณภาพข่าว ทีมข่าว ๕ เหล่าทัพ