ลูกเสือ-เนตรนารี สวนสนามเพื่อเป็นเกียรติผู้บังคับบัญชา ดีเด่นประจำปี!!

วันนี้ 4 กค.61ที่โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ดร.นเรศ บุญช่วย ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ เป็นประธานเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อเป็นเกียรติเนื่องจากได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 เป็นผู้บังคับบัญชาดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561ประเภทผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีลูกเสือร่วมเดินสวนสนามฯจำนวน 4 กองร้อย และเมื่อปีที่ผ่านมายังได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 อีกด้วยนับว่าเป็นเกียรติแก่คณะ ครู-นักเรียนเป็นอย่างยิ่งจึงจัดพิธีเดินสวนสนามหลังจากได้รับใบประกาศเกียรติคุณเมื่อวันที่1 กค.61 ที่ผ่านมา…

     

     

ภาพ/ข่าว:ทองสุขสิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…