ปทุมธานี รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตเปิดค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:00 น. ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายวีระ กาญจนรังสิตา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานเปิดค่ายปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อปรับพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ทำความรู้จักกับอาคารสถานที่ ทำความรู้จักคณะครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนใหม่
โดยนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีนี้เป็นนักเรียนรุ่นที่ 26 ของโรงเรียน การปฐมนิเทศในครั้งนี้ทางโรงเรียนต้องการถ่ายทอดปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของโรงเรียนไปสู่นักเรียน ผ่านการเข้าค่ายและการทำกิจกรรมออกฐาน โดยได้แบ่งนักเรียนชั้น ม.1 ออกเป็น 5 สี หมุนเวียนกันออกมาแสดงความสามารถหน้าเวที มีนักเรียนในคณะกรรมการนักเรียน สารวัตรนักเรียนชุมนุมเชียร์รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลรุ่นน้องอย่างใกล้ชิดสร้างความรักความสามัคคี

     
     
     

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน