คัดเลือกครู”รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร”ครั้งที่ 3

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า ทาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร ีครั้งที่ 3 โดยมีประธานที่ประชุม นายผดุศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้มี นางสายใจ. เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมประชุมคัดเลือกครู รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี