โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จัดพิธี วางพานพุ่ม ถวายพระ พรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร

ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าว มาจากจังหวัดลพบุรีว่า ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธานในพิธี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนร่วมแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม
นำถวายพระพรชัยมงคล จัดพิธี วางพานพุ่ม ถวายพระ พรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี