เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการโลกกว้างสูงวิชาการฯ

กองการศึกษาเทศบาลตำบล เขาพระงาม. ร่วมกับ โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการกว้าง ศูนย์วิชาการ ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า บรรยากาศบริเวณงาน โลกกว้างสู่วิชาการ ด้านการศึกษา ก้าวไกลในโลก 4.0. มีทั้ง มีทั้งคณะครูโรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเขาพระงามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก. ด้าน. นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระงาม เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานด้านวิชาการของคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเขาพระงาม. อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้มีคณะผู้บริหารคณะครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงามเข้าร่วมอย่างคึกคัก เพื่อนำวิชาการทางการศึกษาไปพัฒนาในในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต่อไป.

            

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ มนตรา    เหมือนนิล ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ผู้ว่าราชการตลอดลพบุรีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09:30 น.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน ในการนี้ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตั้งแต่ระดับครัวเรือน สถานศึกษา และระดับชุมชน

     

     

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย  เกตุฉาย   ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี