เยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดภาคใต้ประสบความสำเร็จในการศึกษาจากระบบทวิภาคี สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาและสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

เยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดภาคใต้ประสบความสำเร็จในการศึกษาจากระบบทวิภาคี สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาและสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
ดร.ฉัชร์ภิมุข อภินันท์โชติสกุล ผอ.สำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เดินทางไปนิเทศติดตามนักศึกษาระดับ ปวส. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จากการตรวจเยี่ยมพบว่า เยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ประสบความสำเร็จในการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ดำเนินการระบบนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาและสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับเยาวชนและครอบครัวได้อย่างแท้จริง ซึ่ง ดร.ฉัชร์ภิมุขฯกล่าวด้วยว่า การติดตามและประเมินผลทุกๆครั้ง เพื่อให้วิทยาลัยกับเยาวชนผู้เรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันในระบบทวิภาคี เป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างภาคการศึกษากับสถานประกอบการ ศึ่งสำนักความร่วมมือได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดต่างๆในภาคใต้ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน และเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพขีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้ดียิ่งขึ้นได้ ..

     

ภาพข่าว ดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

กลุ่มCOTTO มอบทุนการศึกษาเรียนดีเพื่อเยาวชน ประจำปี2560

วันนี้26กุมภาพันธ์2561 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาเรียนดีกลุ่มCOTTO มีกลุ่มในเครือSCG ได้แก่บริษัท สยามชานิทารีแวร์อินดัสทรีจำกัด บริษัท สยามชานิทารีแวร์อินดัสทรีจำกัด(หนองแค) และบริษัท เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จำกัด ร่วมกันกับผู้บริหารทั้ง3บริษัท เครือCOTTO ได้ให้การสนันสนุนพร้อมให้ความสำคัญแก่เยาวชนที่เป็นการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์และดูแลสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาชุมชนพื้นที่ข้างเคียงใกล้สถานที่อุตสาหกรรมและเป็นเจตนารมย์ของกลุ่มSCG ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาและการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน ที่มีนโยบายในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมแะให้การดูแลรับผิดชอบต่อชุมชนพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติที่มีการเรียนดี มีความพฤติที่ดีและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของผู้ปกครองให้เยาวชนมีความตั้งใจอุตสาหะ ตั้งใจเรียนและมีการตั้งใจพัฒนาตนเองตั้งใจเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จและเป็นบุคลากรของชุมชนที่ดีมีคุณภาพต่อสังคมไทยในอนาคตด้วย

     

     

ภาพข่าว  ดำรงค์   ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์  5  เหล่าทัพสระบุรี รายงาน