ชาวสวนฯนนท์ จัด “ล้างลาน” เด็กจบ ม.6 ตามประเพณี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดกิจกรรมพิธี “ล้างลาน” ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 6 เป็นประจำทุกปี โดยมีคณะครู อาจารย์ และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกันทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

ประเพณี “ล้างลาน” นับเป็นเอกลักษณ์ของชาวสวนฯนนท์ ซึ่งการล้างลานในที่นี้หมายถึง ลานเอนกประสงค์ที่ทุกคนใช้พื้นที่ทำกิจกรรมในทุกๆเช้า อาทิ ประกอบพิธีเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอีกมากมาย รวมถึงบริเวณด้านหน้าลานเอนกประสงค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวสวนกุหลาบ และทรงพระราชทานก่อกำเนิดโรงเรียนสวนกุหลาบ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักแผ่นดินถิ่นเกิดแห่งนี้ และเป็นแบบอย่างที่ดี ดั่งคำที่ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน” ที่ชาวสวนฯนนท์ ยึดถือปฏิบัติกันสืบมา และการทำสิ่งดีดีให้กับโรงเรียน ก่อนที่นักเรียนที่จบการศึกษาจแยกย้ายไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆต่อไป

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน