บริษัทอัครรีซอร์สเซลจำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนบ้านวังชะน่ง

ที่ โรงเรียนบ้านวังชะนาง ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ครูอาสาจากบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)ได้เข้าไปพบปะพูดคุยและช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โดยเน้นการเสริมความรู้เป็นการเพื่มทักษะ
ในการเรียนและการกล้าแสดงออก และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ในการเข้าไปเป็นครูอาสาในวันนี้มีทั้งการสอนการทักทาย,คำศัพท์,การทดลองทำแบบฝึกหัดตลอดถึงการเล่นเกมส์ต่างๆสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน
การศึกษาของเด็กๆในชุมชมรอบพื้นที่ดำเนินการถือว่าเป็นสิ่งที่บริษัทฯได้เห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมการศึกษามาตั้งแต่เข้ามาดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคาร,มอบทุนการศึกษา,การส่งเสริมกีฬา,การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดถึงการจัดกิจกรรมวันปีใหม่,วันเด็กฯลฯและถึงแม้บริษัทฯจะยังถูกระงับการดำเนืนงานแต่ด้วยความผูกพันธ์ที่มีมายาวนานตั้งแต่บริษัทฯมาดำเนินกิจการที่นี่ สิ่งไหนที่บริษัทฯยังสามารถช่วยเหลือได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการให้เสมอ….

ยุทธ ศรีทองสุข/มนสิชา คล้ายแก้ว

ลพบุรีประธานชมรมเลขานุการและเจ้าหน้าที่เอกอัคราชฑูตประจำประเทศไทยพร้อมคณะเดินทางมามอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนยากจนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร

นางสาวอัฐพร อินทร์บัวประธานชมรมเลขานุการและเจ้าหน้าที่เอกอัคราชฑูตประจำประเทศไทยพร้อมคณะได้เดินทางมาที่โรงเรียนวัดเขาหนีบ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน3ทุน รวมเป็นเงิน40,000 บาท และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดยมีนางสาว ณัฐฐ์รดา จารุรัตน์ ชัยกิติ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบ พร้อมคณะครูนักเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
และนอกจากนี้ยังร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนร่วมกับจิตรอาสาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจและเด็กนักเรียนของโรงเรียนอีกด้วย
ทางด้าน นางสาวอัฐพร อินทร์บัวประธานชมรมเลขานุการและเจ้าหน้าที่เอกอัคราชฑูตประจำประเทศไทย กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกเลขานุการและเจ้าหน้าที่เอกอัคราชฑูตประจำประเทศไทยได้ร่วมกันระดมทุนการศึกษาเพื่อนำมามอบให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสใน3ภาคได้แก่ภาคเหนือ,ภาคกลางและภาคอีสานในโรงเรียนที่อยู่ในชนบทและต่างจังหวัดเพราะอยากให้เยาวชนของชาติที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสที่ดีในการเจริญเติบโตเพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป สำหรับโรงเรียนวัดเขาหนีบได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล3ขวบถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน112คนมีครูและบุคลากรจำนวน7คน ครูจ้างสอนจำนวน2คน ธุรการโรงเรียน1คน นักการภารโรง 1คน ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และมีรายได้ที่ไม่แน่นอนจึงทำให้นักเรียนในโรงเรียนมีสภาพขาดแคลนและด้อยโอกาส

ใจรัก วงศ์ใหญ่
อนันต์​ อ่ำทอง​
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

อบต.โก่งธนู ได้รับมอบหมายภารกิจจัดนิทรรศการ”ความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะ” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2563

สืบเนื่องมาจากจังหวัดลพบุรี เห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ร่วมกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความเข้าใจในนโยบายจังหวัดลพบุรี ที่ได้ขับเคลื่อน ต่อยอดขยายผล การบริหารจัดการขยะจนประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะ ของ อบต.โก่งธนู ที่มีผลงานในการบริหารจัดการขยะเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ และ เป็นที่ศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ จึงมอบหมายภารกิจให้ อบต.โก่งธนู ดำเนินการจัดนิทรรศการ จำนวน 10 วัน ณ นารายณ์ราชนิเวศ

อบต.โก่งธนู ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสิ่งแวดล้อม งานปลูกผักสวนครัว”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โก่งธนูโมเดล ได้ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีทีมงานโก่งธนู Change For Good ประจำบูธนิทรรศการเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกวัน ตั้งแต่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สำนักข่าวเดลิซันเดย์
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี