ร.ร.รมย์บุรีพิทยาคมฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 145 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 98 คน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีที่เรียนต่อถึง 57 คน ทั้งนี้ ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและคณะครู ในช่วงที่มีการระบาดไวรัส COVID-19 จึงได้มีกระบวนการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย ในช่วงพิธี เพื่อสุขภาพและช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการเข้าร่วมพิธี

ภาพข่าว/: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์