โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดกิจกรรมด้าน การศึกษา แหล่งเรียนรู้ ตามรอยคำขวัญจังหวัดลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เขาพระงาม ลพบุรี กิจกรรมด้าน การศึกษา แหล่งเรียนรู้ ตามรอย คําขวัญจังหวัดลพบุรี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยคำขวัญจังหวัดลพบุรี ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ด้วยการพบเห็นของจริงแทนสื่อต่าง ๆ ในห้องเรียน อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านสังคม และการร่วมกิจกรรมแบบหมู่คณะ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

บริษัทอัครรีซอร์สเซลจำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนบ้านวังชะน่ง

ที่ โรงเรียนบ้านวังชะนาง ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ครูอาสาจากบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)ได้เข้าไปพบปะพูดคุยและช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โดยเน้นการเสริมความรู้เป็นการเพื่มทักษะ
ในการเรียนและการกล้าแสดงออก และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ในการเข้าไปเป็นครูอาสาในวันนี้มีทั้งการสอนการทักทาย,คำศัพท์,การทดลองทำแบบฝึกหัดตลอดถึงการเล่นเกมส์ต่างๆสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน
การศึกษาของเด็กๆในชุมชมรอบพื้นที่ดำเนินการถือว่าเป็นสิ่งที่บริษัทฯได้เห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมการศึกษามาตั้งแต่เข้ามาดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคาร,มอบทุนการศึกษา,การส่งเสริมกีฬา,การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดถึงการจัดกิจกรรมวันปีใหม่,วันเด็กฯลฯและถึงแม้บริษัทฯจะยังถูกระงับการดำเนืนงานแต่ด้วยความผูกพันธ์ที่มีมายาวนานตั้งแต่บริษัทฯมาดำเนินกิจการที่นี่ สิ่งไหนที่บริษัทฯยังสามารถช่วยเหลือได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการให้เสมอ….

ยุทธ ศรีทองสุข/มนสิชา คล้ายแก้ว