สระบุรี-กอ.รมน.จังหวัด สระบุรี จัดอบรมจิตอาสา904ให้กับครู​ อาจารย์​ นักเรียน​ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาคมตามโครงการ​ “สถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่27สิงหาคม2562 กอ.รมน.จังหวัด สระบุรีโดย พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัด สระบุรี ได้สนับสนุนการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 ” ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จำนวน 600 คน โดยมี นายสุขสวัสดิ์ แต้มสาระ ผช.ผอ.รร.มวกเหล็กวิทยา ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รร.มวกเหล็กวิทยา เป็นประธาน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยการ จนจบภารกิจ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ

 

     

     

     

     

     

กอ.รมน.ได้สนับสนุนการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 ” ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

กอ.รมน.จังหวัด ส.บ.: 270900 ส.ค.62 กอ.รมน.จังหวัด ส.บ.โดย พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.บ. ได้สนับสนุนการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 ” ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จำนวน 600 คน โดยมี นายสุขสวัสดิ์ แต้มสาระ ผช.ผอ.รร.มวกเหล็กวิทยา ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รร.มวกเหล็กวิทยา เป็นประธาน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยการ จนจบภารกิจ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ

/ดำรงค์ชื่นจินดารายงาน