ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ศรีราชา​ เชิญเพื่อนๆ​ ACS รุ่น 3720​ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปี 2562

พลตำรวจ​ตรี​ อัคราเดช พิมลศรี (บิ๊กอ้อ) รองผู้บัญชาการ​ตำรวจ​ภูธร​ภาค​ 3​ ประธานรุ่น 3720 ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ศรีราชา​ (ACS) เรียนเชิญเพื่อนๆ​ ACS รุ่น 3720 พร้อมครอบครัว ร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

 

ณ โรงแรม เค รีสอร์ท ซอยโยธินพัฒนา​ กทม.

สุรเชษฐ​ ศิลานนท์​​ รายงาน​

 

อบต.ท้ายดง จัดการสอบวัดผลให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาควมมคิดและความจำ

ที่โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ น. ส.ฉัตรนภา เมืองแป้น นายกอบต.ท้ายดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ได้จัดให้มีการสอบวัดผลให้กับนักเรียนผู้สูงวัยในภาคเรียนที่1/2562ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความคิดความจำและการถ่ายทอดความรู้ในวิชาเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับวิชาที่สอบในวันนี้มีวิชาพระพุทธศาสนา,คณิตศาสตร์,ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีคุณครูอาสาจากอบต.ท้ายดงและเหมืองทองอัคราเป็นผู้ออกข้อสอบ มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 66 คน หลังจากนั้นได้มีการนันทนาการก่อนปิดเทอมภาคเรียนที่1บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขความสนุกสนาน

    

    

    

    

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว

เยาวชนรุ่นใหม่​ อ.วังโป่ง​ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันเยาวชน​แห่งชาติ

วันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ได้มีการจัดงานเยาวชนแห่งชาติขึ้นภายใต้โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด. มีนายณัฐพัชร์ ภัทรพิศิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังโป่ง เป็นประธานในพิธี โดยมีนางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายก อบต.ท้ายดง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจด้วยวิถีแห่งหลักธรรมและเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคม และร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

    

    
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม จำนวน 60 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลวังโป่ง สถานีตำรวจภูธรวังโป่ง และกองพันทหารสื่อสารที่11 กองพลทหารม้าที่1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งกิจกรรม Walk rally ให้ความรู้ทั้งด้านการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์/เศรษฐกิจพอเพียง /ครอบครัวคุณธรรมและการป้องกันยาเสพดิตและโรคเอดส์

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว

ประชุมศูนย์พิทักษ์ครูไทยลพบุรี

ศูนย์พิทักษ์ครูไทย จังหวัดลพบุรี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์ครูไทยฯ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ .จังหวัดลพบุรี รายงานข่าว มาจากจังหวัดลพบุรีว่า..เมื่อเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น ณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยมี นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลพบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ครูไทยจังหวัดลพบุรี โดยมีวาระการประชุม 4 วาระคือ ข้อมูลจำนวนบุคลากรแต่ละสังกัด กรมธรรม์สินเชื่อเงินกู้ ชพค การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พิทักษ์ครูไทยจังหวัดลพบุรี การจัดทำป้ายสู้พิทักษ์ครูไทย การจัดทำแผ่นพับ โบว์ชัวร์ การจัดทำสติ๊กเกอร์ศูนย์พิทักษ์ครูไทย จังหวัดลพบุรี และการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลพบุรี จัดเวรบริการและจิตอาสาให้ ความรู้ด้านกฎหมาย ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางด้านการศึกษา ที่ไม่เป็นธรรม จนเวลา 11.00 น ปิดการประชุม

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี