วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ที่ จ.ลพบุรี

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ที่ จ.ลพบุรี

วันที่ (9 ธ.ค.59) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยรับสัญญาณถ่ายทอดสดแถลงสารองค์การสหประชาชาติ โดยผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ จากนั้นนำผู้ร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

การจัดกิจกรรมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ทั้งนี้ มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจำปี 2558 พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 76 จากการจัดอันดับทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ ลพบุรี รายงาน

เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เวลา 07.39 น. นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ และประชาชนในตำบลเขาสามยอด เข้าร่วมในพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ ลพบุรี รายงาน

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ๙ ตามรอยพ่อ

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ๙ ตามรอยพ่อ

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ๙ ตามรอยพ่อ (แปรอักษรนาข้าว พร้อมเก็บเกี่ยวเป็นเลข ๙) ที่นาข้าวปลอดสารเคมีของ นายสมนึก ชูศรี เกษตรกรต้นแบบการทำนาต้นทุนต่ำ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาเป็นประธานและร่วมกิจกรรม โดยมี อ.ผ่องศรี ธาราภูมิ เป็นผู้ประสานงาน

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ ลพบุรี รายงาน