SELF-GUIDING BULLETS กระสุนสุดล้ำ เล็งทางไหนก็เข้าเป้า

กระสุนไฮเทค

เทคโนโลยีด้านยุทโธปกรณ์มีการพัฒนาเร็วมาก มีการพัฒนากระสุนปืนให้ร้ายแรงมากขึ้น แต่ปีนี้
ดูจะเน้นการพัฒนาด้านความแม่นยำแบบ Self-Guiding bullets ที่จะเล็งปืนไปทางไหน กระสุน
ก็วิ่งเข้าเจาะเป้าหมายได้

"ซีพีเอฟ"แจงไม่เคยซื้อสื่อเพื่อปิดข่าว

“ซีพีเอฟ”แจงไม่เคยซื้อสื่อเพื่อปิดข่าว

“ซีพีเอฟ”ยืนยันไม่เคยใช้เงินเพื่อซื้อสื่อช่วยปิดข่าว แจงข้อมูลการจ่ายเงินเป็นการซื้อโฆษณาตามปกติ
ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์