ขุดทอง

ข่าวขุดทองที่พัทลุง เขาชัยสน ชาวบ้านยังแห่ขุดทอง เจ้าของที่ดินวอนช่วยห้าม

ข่าวขุดทองที่พัทลุง ล่าสุด ชาวบ้านยังแห่ขุดทองเขาชัยสน อย่างเนื่องแน่น เจ้าของที่ดินวอนตำรวจ อำเภอ
ช่วยห้ามชาวบ้าน ด้านร้านทองประกาศงดรับซื้อแผ่นทองคำโบราณจนกว่ารู้ผลพิสูจน์

เรือ

มวลมหายานพาหนะขนาดใหญ่สุดในโลก

เรือสำราญขนาดใหญ่สุด Allure of the Seas

จรวดขนาดใหญ่สุด Saturn V

เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่สุด Airbus A380

เรือรบขนาดใหญ่สุด Nimitz-class

 รถบรรทุกขนาดใหญ่สุด BelAZ 75710

เฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่สุด Mil Mi-26

เรือบรรทุกขนาดใหญ่สุด Maersk Triple E class

เครื่องบินขนาดใหญ่สุด An-225 Mriya

เรือเหาะขนาดใหญ่สุด Hindenburg

เรือดำน้ำขนาดใหญ่สุด Akula Typhoon-class

เรือโฮเวอร์คราฟต์ขนาดใหญ่สุด Zubr-class LCAC

เรือ

??????????????????????????????

???????????????????? Allure of the Seas

??????????????? Saturn V

??????????????????????????? Airbus A380

????????????????? Nimitz-class

??????????????????? BelAZ 75710

??????????????????????? Mil Mi-26

????????????????????? Maersk Triple E class

????????????????????? An-225 Mriya

??????????????????? Hindenburg

???????????????????? Akula Typhoon-class

???????????????????????????? Zubr-class LCAC