เกาหลีใต้ส่งออกแคร่รถปืนใหญ่อัตตาจร K9 ให้โปแลนด์

เกาหลีใต้ส่งออกแคร่รถปืนใหญ่อัตตาจร K9 ให้โปแลนด์

บริษัท Samsung Techwin ซึ่งปัจจุบันมีบริษัท Hanhwa เป็นเจ้าของแล้วมีกำหนดลงนามสัญญา
จัดหาแคร่รถปืนใหญ่อัตตาจร K9 ขนาด 155mm จำนวน 120คันในเดือนนี้

SAAB ได้รับสัญญาการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ HMS Sodermanland กองทัพเรือสวีเดน

SAAB ได้รับสัญญาการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ HMS Sodermanland กองทัพเรือสวีเดน

SAAB ได้รับสัญญาว่าจ้างวงเงิน SEK121 million ($16 million) จากสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์(FMV)
ของรัฐบาลสวีเดน ในการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำแบบ A17 HMS Sodermanland กองทัพเรือสวีเดน