หุ่นยนต์พ่อครัวปรุงอาหารตามสั่งสารพัดเมนู

วิวัฒนาการด้านหุ่นยนต์ ที่นอกจากจะทำงานบ้าน เสริฟอาหารได้แล้ว ล่าสุดสามารถถปรุงอาหารเป็นจาน ๆ ให้มนุษย์ทานได้ด้วย

โดยหุ่นยนต์ทำครัวตัวแรกของโลก ที่สามรถเตรียมวัตุดิบ และปรุงอาหารได้อย่างเชฟมืออาชีพ สร้างโดย Moley Robotics ซึ่งได้เชฟมือหนึ่ง Tim Anderson มาเป็นต้นแบบการเคลื่อนไหวในการทำอาหารให้กับหุ่นยนต์

โดยจะทำการบันทึก และถ่ายโอนไปยังแขนกลทั้ง 2 ข้าง เมื่อต้องการจะสั่งอาหารก็เพียงแค่สัมผัสผ่านแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต แล้วก็รอจนเจ้าหุ่นพ่อครัวตัวนี้ปรุงเสร็จ เท่านี้ก็ได้อาหารจานอร่อยเหมือนเชฟปรุงมาปรุงด้วยตัวเอง คาดว่าจะนำออกจำหน่ายในปี 2017

น้ำตาลเทียมปลอดภัยหรือไม่

การทานหวานที่เกินพอดี เป็นบ่อเกิดของโรคต่าง ๆ หลายคนจึงเลี่ยงไปใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล แต่จะใช้อย่างไรให้ปลอดภัย วันนี้มีคำแนะนำ

การบริโภคน้ำตามมากเกินพอดี เป็นบ่อเกิดของโรคเบาหวาน อย่างที่ประเทศออสเตรเลีย ที่ตอนนี้มีคนต้องถูกตัดขา เพราะเบาหวานไม่ต่ำกว่า 4,400 รายต่อปี หรือเฉลี่ย 12 รายต่อวัน เป็นปัญหาระดับชาติที่สร้างความสูญเสียด้านค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก

การใช้น้ำตาลเทียม หรือสารให้ความหวานชนิดไม่มีพลังงาน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในกลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ มีอยู่ 5 ชนิดคือ แอสพาร์แทม แซคคาริน อะซิซัลเฟมโพแทสเซียม ซูคราโลส

และนีโอแทม ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปบรรจุซองสำเร็จรูป และมีการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มน้ำอัดลมพลังงานต่ำบางชนิด ซึ่งสามารถดูได้จากฉลากของผลิตภัณฑ์

แต่จะทานอย่างไรให้ปลอดภัย ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำว่า การใช้น้ำตาลเทียม ควรจะไม่เกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวัน

และสามารถใช้ทดแทนน้ำตาลโดยไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด จึงเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพ ผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก ผู้ป่วยโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดัน และโรคหัวใจ

ปฎิรูปทำใบขับขี่ปี 60 “ออกยาก-ยึดง่าย”

กรมการขนส่งทางบก เตรียมปฎิรูประบบการทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2560-2561 ให้มีความยากมากขึ้น หวังยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่เทียบเท่าต่างประเทศ หลังไทยยังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นอันดับ 2 ของโลก

สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยที่พุ่งสูงขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 1-2 คน ซึ่งเสียชีวิตมากที่สุดในเอเชียและยังติดอันดับ 2 รองจากประเทศลิเบีย ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก ทำให้กรมการขนส่งทางบกต้องปรับระบบการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งระบบ นำเทคโนโลยีเข้ามาตรวจวัดมาตรฐานการสอบทุกขั้นตอนอย่างเข้มขึ้น

โดยในปี 2560 จะเพิ่มเวลาอบรมจาก 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง เพิ่มข้อสอบอัตนัยจาก 50 ข้อ เป็น 60 ข้อ และภายในปี 2561 จะให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชนกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ ทำหน้าที่สอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติแทนสำนักงานขนส่ง แต่จะเพิ่มเวลาสอบนานขึ้นกว่าเดิมถึง 15 ชั่วโมง

ปัจจุบันใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพมี 6,000,000 ฉบับ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5,000,000 ฉบับ จากใบขับขี่ทั้งหมด 30 ล้านฉบับ ขณะที่จำนวนรถยังมีมากกว่า 38 ล้านคันและมีประชาชนอีกหลายล้านคนที่ยังไม่มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย