กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน ฯ 130ฝาย ปลูกป่าพื้นที่กว่า60ไร่ กว่า15,000ต้น

วันที่ 24 มิถุนายน2561 พันเอก อาจิณ ปัทมจิตร ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ ได้นำทหารพร้อมชาวบ้าน หมู่ที่ 7และ พนักงาน บริษัท FB แบ๊ตเตอรื่ จำกัด เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองปลาไหล และชาวบ้านตำบลห้วยแห้ง จำนวน 100 คน ร่วมกันสร้างฝาย”ตามโครงการ กองทัพบก อาสา ปลูกป่า-สร้างฝาย สืบสานตามพระราชปณิธาน” ซึ่งวันนี้ได้สร้างฝายครบตามจำนวน130ฝาย และ ได้มอบพื้นที่ให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ”น้ำตกสามหลั่น”ดูแลต่อไป..

    

    

    

    

    

     

/ภาพข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน