5forcenews_14

หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ ฉบับที่ 14

เรื่องจากปก  กุ๊ย…สกุล…ขี้เมี่ยง ??? พลโท เฟกบุ๊ก
งานแสดงการบิน “แอโร่ อินเดีย 2013”
ภาคสนาม สรด.รบพิเศษ
พักสายตากำลังรบ เอมมี่ แม็กซิม
บุคคล ๕ เหล่าทัพ พลเรือโทสินศักดิ์ ศรีพิพัฒน์

kornpod

ทหารอาชีพ อาชีพทหาร

นิยามคำว่า ทหาร คือ ผู้ที่มีหน้าที่ในเรื่องรบ นักรบ ผู้ที่เป็นกำลังรักษาความมั่นคง และบำรุงประเทศ
ผู้เป็นกำลังรบและทำหน้าที่อื่นๆ ในสงคราม เรามาดูคำว่า “ทหารอาชีพ-อาชีพทหาร” กัน