หนังสือพิมพ์๕เหล่าทัพ ฉบับที่ 17

หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ ฉบับที่ 17

เรื่องจากปก ยุติธรรม คือ การปกครอง แก้แค้น คือ สะใจ
๙ รวมใจภักดิ์ เฉลิมจักรีนฤบดินทร์
ไทย ฐานอาวุธ กริพเพน
พักสายตากำลังรบ “ลิลลี่ นารีรัตน์ สวย-เก่ง”
พลเอกอภิชาต ทิมสุวรรณ ปธ.ชมรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ