พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ตรวจเยี่ยมพร้อมเป็นประธานปิดการตรวจสอบดำเนินงานด้าน P, M และ IT เรื่อง การควบคุมอาวุธปืนของหน่วยงานในสังกัด ตร. ของ ฝตพ.ตส.3 ชุดที่ 1

ช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 19 มี.ค.61  เวลา 14.00 น  พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดการตรวจสอบดำเนินงานด้าน P, M และ IT เรื่อง การควบคุมอาวุธปืนของหน่วยงานในสังกัด ตร. ของ ฝตพ.ตส.3 ชุดที่ 1โดย พ.ต.อ.หญิง สุภา ธีระมั่นคง รอง ผบก.ตส.3 พร้อมพวกรวม 3 นาย ที่ สภ.เมืองขอนแก่น โดยมี พ.ต.อ.จีราวัฒน์ คงกระพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.ภูสยาม ลารังสิต รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

      

 

     

 

      

 

อบรมสัมมนาโครงการความรักความสามัคคีปรองดองและสร้างความยุติธรรมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้21มีนาคม2561 พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง กอ.รมน.จ.สระบุรี บรรยายสร้างความเข้าใจให้สื่อมวลชนจังหวัดสระบุรีในโครงการ ความรักความสามัคคีปรองดองและสร้างความยุติธรรม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวนส่งเสริมหารท่องเที่ยวดาวเรือง ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

 

      
มีสื่อมวลชนในจังหวัดสระบุรีและผู้แทนสื่มวลชน นักข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกว่า30คนเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวและจะได้นำข้อมูลข่าวสารของทางรัฐบาล (คสช.) ได้มีการจัดทำRodemap ในโครงการ “นิยมไทย ยั่งยืน”ที่ผ่านการเสนอความต้องการของพี่น้องประชาชนในช่วงที่หนึ่งที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นและความต้องต้องการที่ประชาชนอยากได้และต้องการได้ผ่านระยะที่หนึ่งเข้าสู่ระยะที่2จึงได้เชิญสื่อมวลชนมาเข้าอบรมสัมนาเพื่อให้เข้าใจความมุ่งหมายเพื่อข่าสารของรัฐบาลไปถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกันและถูกต้องตามนโยาบายรัฐบาลเพื่อมุ่งสู่การเลือกตั้งต่อไปส่วนการที่ต้องนำสื่อมวลชนและนักข่าวในท้องถิ่นมาเพื่อถือว่าเป็นผู้นำสื่อสารที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนแบบใกล้ชิดและยังเป็นผู้เสนอข้อมูลต่างส่งถึงผู้รับข่าวสารได้อย่างถูกต้องและเป็นการขอความร่วมมือสื่อมวลชนต่างๆำไดนำเสนอและประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวให้กับทางราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่ของตนเองได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางรัฐบาลจะให้มีการเลือกในเร็วๆนี้ประชาชนจะได้เลือกคนที่เป็นตัวแทนจะเข้ามารับใช้ประชาชนต้องเป็นบุคคลที่ประชาชนเล็งเห็นว่าเป็นคนดีและสามารถปฏิบัติหน้าที่แบบโปร่งใสและเที่ยงธรรมและสามารถนำ นโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติได้ตามเป้าหมายสัญญาประชาคม
เพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งในครั้งต่อไปด้วย

    

 

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน