“โครงการแม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓”

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจาก จังหวัดลพบุรีว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 08.00 น

นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้ นาวาอากาศโทหญิง พิชามญชุ์ อินแสน รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ และ คุณวราภรณ์ สิริปริญญา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จำนวน ๒ ชุด ให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

โดยเป็นโครงการที่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศตระหนักถึงความสำคัญ ของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ซึ่งอาจมีการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่สะดวกและราบรื่นเหมือนเช่นคนปกติทั่วไป เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒
ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

เพชรบูรณ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ในการนี้ ดร.บัณฑิต ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยถวายพระพร และได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตราบนานเท่านาน ทรงพระเจริญ

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว