ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี (ศพชด.จว.อบ.)นำชาวบ้านร่วมเกี่ยวข้าวเพื่อเตรียมพันธุ์ไว้ในปีถัดไป…เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี ประยงค์ เนินสนิท รองหัวหน้าศูนย์ ได้พาเจ้าหน้าที่ในศูนย์พร้อมกับชาวบ้านเกี่ยวข้าวที่สุกเต็มที่แล้วมาไว้ทำเมล็ดพันธุ์ในปีต่อไป สำหรับศูนย์การพัฒนาพืนที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี (ศพชด.จว.อบ.) ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสมเด็จ หมู่ที่ 17 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆนักเรียนในพื้นที่ เช่น มีการปลูกข้าว ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลูกผัก ทำแบบไร่นาสวนผสม ทำแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใหหลวงรัชกาลที่9 และ ในศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี แห่งนี้ยังเป็นที่เรียนรู้ให้กับเด็กๆนักเรียนที่เข้ากลุ่มโครงการในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้สอนให้เด็กทำน้ำยาล้างจาน สบู่ก้อนสมุนไพร น้ำยาชักผ้าใช้เองในครอบครัวเป็นการลดรายจ่ายและสอนวิธีทำขนมโดนัททอดทานกันแบบสดๆ พร้อมกับสอนวิธีการทำเห็ดขอนและเห็ดฟางเพื่อให้มีอาชีพเสริมในยามว่างงาน

 

 

 

 

 

 

นิรนาม จิตอาสา/ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน