ชาวบ้าน ต.เพ เข้าร้องเรียนเครือข่ายต่อต้านทุริต ตรวจสอบการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐ จ.ระยอง

 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00น. (ที่ผ่านมา) นายไชยเชษฐ์ รุ่งหิรัญวัฒน์ และชาวบ้าน ต.เพ ได้เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่สำนักงานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ (ภคช) นำเอกสารหลักฐาน และหนังสือร้องเรียน ยื่นต่อ”พลเอก สำเริง พินกลาง” ประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ให้ตรวจสอบกรณีที่เหล่านายทุน ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ร่วมกันปิดบังซ่อนเร้น บุกรุกที่ดินของรัฐ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เสียทรัพย์ในที่ดินบางส่วนของโฉนด จึงได้มีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมในเรื่องของความชัดเจนของเขตแดน ตลอดลำคลองท่าพริก-คลองกรูนพระเจ้าตาก  ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง  ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลระยองมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากแนวลำคลองไปแล้วแต่ก็ยังมีการเพิกเฉย โดยมีการอ้างคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ต.เพ ว่าไม่ต้องรื้อถอน

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปโดยรวม โดยจะมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะมีการวางแนวทางหาทางออกที่ชัดเจนในเรื่องของปัญหาต่างๆและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่

 

 

ประชาชนแห่แลกร่มดำเพ้นท์ลาย ‘๙’ จำนวนพุ่งขึ้น 200 คันต่อวัน คนทำเผยต้องการจิตอาสาเพิ่ม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวง ยังคงมีประชาชนจิตอาสามารวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ขณะเดียวกันก็ตามซุ้มต่างๆ ก็ได้มีผู้สนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก อย่างเช่นที่จุดให้บริการแลกร่มของตนเองเป็นร่มสีดำที่เพ้นต์สัญลักษณ์เลข ๙ ซึ่ง น.ส.อภิศราภรณ์ อ่วมสนวราธรณ์ จิตอาสากลุ่มปิดทองหลังพระที่ช่วยเพ้นท์สีร่มกล่าวว่า ช่วงนี้ปริมาณการนำร่มมาแลกร่มเพ้นต์สีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากช่วงแรกวันละประมาณ 100 คัน ตอนนี้เพิ่มเป็น 200 คันต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับหลักเกณฑ์ในการนำร่มมาแลก คือ ร่ม 3 คัน สามารถนำมาแลกร่มเพ้นต์ลายได้ 1 คัน ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งแบบยาวและแบบพับ

น.ส.อภิศราภรณ์ กล่าวอีกว่า ผู้เพ้นต์ทั้งหมดเป็นจิตอาสาที่อยากเข้ามาช่วยงาน โดยตอนนี้ก็ยังต้องการจิตอาสามาร่วมเพ้นต์ร่มอยู่ เนื่องจากปริมาณความต้องการร่มของประชาชนมีมากขึ้น สำหรับผู้ที่อยากมาช่วยสามารถมาที่บริเวณเต็นท์ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะให้มีการให้แลกได้ตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น. ของทุกวัน

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาลพบุรี เฟ้นหา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2559

วันนี้ ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาใช้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพคิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นการฝึกความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม รวมทั้ง เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง และส่งเข้าประกวดในระดับภาคภาคกลาง

โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีทั้ง 13 แห่ง ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดทั้งสิ้น 200 ผลงาน แบ่งเป็น 11 ประเภท คือ สิ่งประดิษฐ์เพื่อคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์แปรรูป การอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแพทย์และชีวอนามัย ผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ด้านหัตถศิลป์ นวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว และด้านบำบัดน้ำและการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยจะมีการนำเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ด้วย./

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ ลพบุรี รายงาน