เพชรบูรณ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ในการนี้ ดร.บัณฑิต ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยถวายพระพร และได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตราบนานเท่านาน ทรงพระเจริญ

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

“บิ๊กต๊ะ” เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ ที่ 24 ก.ค.2563  เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผบก.น.8 ,รอง ผบก.น.8 ,ผู้กำกับในสังกัด บก.น.8 ร่วมทำกิจกรรมขุดลอกคูคลอง บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ และพัฒนา
สภาพแวดล้อม บริเวณถนนจอมทอง-บูรณะ
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัด โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน จัดประชุมประชาคม เขตเทศบาลตำบลเขาพระงาม ประจำ เดือนกรกฎาคม 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า
ใน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดประชุมประชาคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกต้น ปลูกต้นไม้ 400 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ” พ่อหลวงของแผ่นดิน” ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นไม้ จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดลพบุรี จำนวน 400 ต้น ได้แก่ ต้นมะค่าโมง ต้นมะค่าโมงใหญ่ ต้นรัง และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ จากสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี จำนวน 30 ถุง ณ สวนศาตร์พระราชา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี