น.2​ พร้อมคณะนำหนังสือวิจัย 10 เรื่อง มามอบให้ นายชวนฯ

วันที่ 17 ก.พ.63 เวลา 12.45 น.​ณ อารารรัฐสภา เกียกกาย​ : พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น.พร้อมด้วย คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ได้นำหนังสือวิจัย 10 เรื่อง มามอบให้ นายชวน ​หลีกภัย​ ประธานรัฐสภา

     

สุรเชษฐ​ ​ศิลา​นนท์​ ​รายงาน​

กอ.รมน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัด “โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง

วันที่ 15-16 ก.พ.63 : พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ และ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงาน นโยบาย แผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ร่วมกับ ปราชญ์ เพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ซึ่งมี นายณรงค์ กือเย็น ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ประจำตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ปราชญ์เพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางพระราชดำริ หลักการทรงงาน และศาสตร์พระราชากับการดำเนินชีวิต รวมทั้งการเสริมสร้างความตระหนักในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และได้ดำเนินการฝึกสอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อไป

Cr.#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จ.ประจวบคีรีขันธ์
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​