ต้องอยู่รอดในป่า! ‘ทหารไทย-อเมริกัน’ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์2020***

ทหารไทย ฝึกคอบร้าโกลด์ อเมริกัน ประทังชีวิต2019
กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์19 ประกอบด้วยกองกำลังผสมนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และสหรัฐอเมริกา จำนวน 300 นาย ร่วมการฝึกดำรงชีพในป่า (Jungle Survival) ณ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึก Cobra Gold 2020
โดยกองพันลาดตระเวน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดครูฝึกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะให้มีขีดความสามารถในการดำรงชีพในป่าหรือพื้นที่ๆ ไม่คุ้นเคย หากประสบกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม การขาดปัจจัยในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร และน้ำดื่ม ซึ่งการฝึกมุ่งเน้นให้กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกสามารถหาอาหาร น้ำดื่มจากธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว การสังเกตสัตว์ที่มีพิษ ไม่มีพิษ การทำกับดักสัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อการประทังชีวิตให้อยู่รอดได้นานที่สุด

ข้อมูล : ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ระดับกองทัพเรือ

ทีมข่าวเฉพาะกิจ หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ

สตูล สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ผ่านความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมลดลง

ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล พ.ต.ท.นาวี เหมมันต์ สารวัตรเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยมีร.ต.อ.ประยูรชอบแต่ง รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ กล่าวรายงาน ,ดร. อัญญมณี บุญซื่อ,นางวรรธิดา คมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ,เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ,ทหาร, นักรียน,ประชาชน,และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมจำนวนมาก
โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายของตำรวจในพื้นที่ โดยให้ประชาชนมามีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ซึ่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ จะต้องไปถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชนในท้องที่ รุ่นละ 100 คน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายลักษณะตาสับปะรด โดยนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้ว ประชาชนยังต้องช่วยกันป้องกันอาชญากรรมในท้องที่ไม่ให้เกิดขึ้น หรือช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันการเกิดอาชญากรรมจากคนแปลกหน้า หรือคนในชุมชนก็ตาม เมื่อทุกคนช่วยกันปัญหาอาชญากรรมก็จะลดลงไปจากชุมชนและสังคม
โดยหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการอบรมเครือข่ายฯ จะต้องไปถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า ในวันนี้  วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference เพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 10 (SWOC 10) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สมชาย เกตุฉาย
ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน และสถานศึกษา ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกร ปวงชนชาวไทย และเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่าง ในฐานะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”รวมทั้งยังทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้ได้มาตรฐานสากล ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สมชาย เกตุฉาย
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ขอนแก่น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.​ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น​ : พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จ.ขอนแก่น​ เป็นผู้แทนร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563

โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ. ขอนแก่น และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัด​ขอนแก่น​

Cr.#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จ.ขอนแก่น
สุรเชษฐ​ ​ศิลา​นนท์​ รายงาน​