ขนส่งประกาศงดให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ช่วงปีใหม่

นายสุรินทร์ ช่วยชูหนู รักษาการขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานขนส่งทางบกสิงห์บุรี ได้ออกบริการรับชำระภาษี ณ ห้างไชยแสงดีพาร์ทเมนท์สโตร์ เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ นั้น ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศออกตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อให้การดูแลประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างดี สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี จึงของดการออกให้บริการรับชำระภาษี ณ ห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 และจะกลับไปให้บริการอีกครั้งหลังเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว คือตั้งแต่วันที่อาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี