โอ้ว เน๊าะ ! ปรับ แพงงี้ถามหน่อยเถอะ​พี่เข้าหลวงกี่ตัง กฎหมาย มีไว้ให้ จนท. บังคับ​ใช้​ตำแหน่งไหนบั้ง..

วันนี้ ( 28ก.พ63)​ เปิดประเด็นกันสักหน่วยวันนี้เราเรื่องการปรับมา ขยายความ อยากรู้รายละเอียด​ข้อกฎหมาย​กดศึกษาเพิ่มเติม​ได้ที่ google

เพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลท้ายดง จัดอบรมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563

นายภาคภูมิ ศรีสมวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563 โดยได้นำผู้บริหาร,พนักงาน,ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่จำนวน 60 คนมาศึกษาดูงานที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ เพื่อเป็นการพัฒนาความคิดและมีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดถึงเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความความสามัคคีขึ้นอีกด้วย สำหรับการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ได้เดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง และเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน์ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว ยุทธ ศรีทองสุข