อัครา รีซอร์สเซส ร่วมดูแลชุมชน สร้างสังคมผู้สูงวัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ถึงแม้ว่ากำหนดการพิจารณาคดีตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับรัฐบาลไทย ในเรื่องการอนุญาตเปิดเหมืองแร่ทองคำชาตรี ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประเทศสิงคโปร์ แต่อย่างไรก็ตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด มหาชน ในพื้นที่ยังมีอยู่เช่นเดิม โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ

     
โดยในโอกาสนี้ในชั่วโมงศิลปวัฒนธรรม ครูอาสาจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด มหาชน (เหมืองทองอัครา)ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการนันทนาการของนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข จึงได้นำชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร มาทำการแสดงและสอนการรำในท่าต่างๆเช่นรำกลองยาว,รำแบบอิสาน,รำวงย้อนยุคฯลฯ ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการแสดงออก,การนันทนาการและการนำมาปรับใช้ในการแสดงของโรงเรียนฯ กิจกรรมในวันนี้สร้างความสนุกสนานเป็นการเองและสร้างความรักความสามัคคีให้กับชุมชนรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข…

    

    

   
ยุทธ ศรีทองสุข

นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 ทั้ง 25 สาวงามในรอบแรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจำนวนมากให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าร่วมประกวด ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยกำหนดการประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 รอบตัดสินในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม