นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ช่วยดับไฟป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

24 ส.ค.62 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ช่วยดับไฟป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พื้นที่ต่อระหว่าง ม.7 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กับพื้นที่ ม.4 ต.ควนเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ ด้วยตัวเอง. พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่าพัทลุง ผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านได้ระดมกำลังใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เข้าควบคุมอย่างเร่งด่วย เพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้าง เนื่องจากพื้นที่ป่าพรุมีเศษกิ่งไม้ ใบไม้หญ้าเถาวัลย์แห้งทับถมกันเป็นจำนวนมากและหน้าแน่น เป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟป่าพรุลุกลามไปได้อย่างรวดเร็ว