นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ทั้ง 26 ชุมชน เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาหรืออุปสรรคและข้อเสนอแนะของชุมชน ตลอดจนผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของชุมชนจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

    

    

    

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันพัฒนา บุคลากรงานจาก ท้องถิ่น ฯ

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านนั้น ทางเทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นำโดย ดร.ภัทรพล โพธิภัทร พร้อมคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 113 เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศ และฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

   

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ธเนศ วงศ์ใหญ่

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ผบ.ฉก.ทพ.นย. นำนายทหารในสังกัด​ฯ เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.62​ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด​ : นาวาเอกวีรชัย หลีค้า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน (ผบ.ฉก.ทพ.นย.) นำนายทหารในหน่วยเฉพาะกิจฯ เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529 โดยมี นาวาเอกธรรมนูญ วรรณา หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 และนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ​ และบรรยายสรุป

    

    

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

เยี่ยมชมกิจการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562​ : นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เยี่ยมชมกิจการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด อาทิ ศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด โอกาสนี้ได้ปลูกไม้พะยูงไว้เป็นที่ระลึกด้วย​ โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับ​ และนำชม

    

         

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​