ปราจีนบุรี ชาวบ้านทำใจ แมลงวันรบกวนหลังจาก ผู้ประกอบการจับไก่ขาย!!

ชาวบ้านบ้านพรมแสง

ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี ต้องทนใช้ชีวิต
ประจำวันกับหมู่แมลงวันนับ
พันๆตัวที่ออกมาเกาะอยู่ตามบ้าน หลังจากผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ในหมู่บ้านจับไก่ขาย
ปัญหาแมลงวันรบกวนนั้นจะ
มีให้เห็นทุกๆครั้งทุกๆปีหลังจากการจับไก่ขาย แมลงวัน
จะมีมากในช่วง 7-10 วันก็จะ
จางหายไป ชาวบ้านก็จะหา
ซื้อแผ่นกาวดักจับแมลงวัน
เองโดยซื้อจากร้านค้าในชุม
ชนแผ่นละ 5 บาท วันหนึ่ง
จะใช้แผ่นกาวมากกว่า 10
แผ่นก็ต้องยอมทำใจ บางคน
ถึงขนาดกินข้าวและนอนอยู่กับแมลงวันก็มี ยายอุ่น ขอ
สงวนชื่อนามสกุลจริง ชาว
บ้านพรมแสงกล่าวว่าแมลง
มีมากหลังจับไก่ คนแก่นั่ง
อยู่บ้านจะนั่งตบแมลงวันไป
ด้วย

นางจันทรา แสงจันทร์ กล่าว
ว่าแมลงวันมีมากไม่อยากจะ
โทษใคร ชาวบ้านก็ต้องช่วย
เหลือตัวเอง ตนเองเปิดร้าน
ขายอาหารตามสั่งต้องทำใจ
ลูกค้าจะมาซื้ออาหารไปกิน
ที่บ้าน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะ
รู้ว่าทางร้านไม่สะอาดหาก
แต่เกิดจากปัญหาอื่น…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์
ลักขณา สีนายกอง/รายงาน