ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1000 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ” พ่อหลวงของแผ่นดิน”

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า เมื่อเวลา 08.00 น ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นไม้ จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดลพบุรี และเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 1,000 ต้น ได้แก่ ต้นมะค่าโมง ต้นมะค่าโมงใหญ่ ต้นรัง และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ จากสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี จำนวน 30 ถุง ณ สวนศาตร์พระราชา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

“โครงการแม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓”

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจาก จังหวัดลพบุรีว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 08.00 น

นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้ นาวาอากาศโทหญิง พิชามญชุ์ อินแสน รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ และ คุณวราภรณ์ สิริปริญญา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จำนวน ๒ ชุด ให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

โดยเป็นโครงการที่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศตระหนักถึงความสำคัญ ของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ซึ่งอาจมีการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่สะดวกและราบรื่นเหมือนเช่นคนปกติทั่วไป เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒
ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี