นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองลพบุรี ที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ผู้แทนตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ทั้งนี้ มี พันตำรวจโท ณัฏฐพล ศรีวิเชียร สารวัตรจราจร สภ.เมืองลพบุรี  และท่าหิน อปพร. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ห้องประชุมด้านหน้า สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

พล.ต.ต.กัญชลฯ ผบก.สสน.บช.ตชด.วางพวงมาลาเนื่องในวันสถาปนากองบินตำรวจ

วันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 09.30 น.: พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.สสน.บช.ตชด.ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน วางพวงมาลาเนื่องในวันสถาปนากองบินตำรวจ

และต่อมา พล.ต.ต.กัญชลฯ เดินทางไปร่วมงานวันค่ายเสนีย์รณยุทธ กก.ตชด.24 จ.อุดรธานี

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน