ปราจีนบุรี สาวกรี๊ดลั่นตลาดสดฟิลม์ รัฐภูมิ ลงพื้นที่หาเสียง สส.!!

วันนี้ 4 มีค.62 ที่ตลาดสดโคกอุดม ต.หนองกี่อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี พระเอกหนุ่ม ฟิลม์ รัฐภูมิ ดาราหนุ่มพร้อมคณะผู้สมัคร สส.เขต.3 ลงพื้นที่หาเสียง สส.ในนามพรรค
พลังท้องถิ่นไทย เขต.3 โดยมีผู้สมัคร สส.เขต.3 นายเฉลิม เกรียติ
บรรจง และกองเชียร์ลงพื้นที่แนะนำตัวในการลงสมัคร สส.วันที่ 24 มีค.ที่จะถึงนี้ ฟิลม์
รัฐภูมิ กล่าวว่า พรรคพลังท้องถิ่นไทยมองเห็นปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างจริงจัง เศรษฐกิจแย่ทางพรรคมีนโยบายที่จะเปิดตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้นและมีระบบ
ครบวงจร หากทุกอย่างมีระบบและครบวงจรจะแก้ไขเรื่องรายได้แกประชาชนเพิ่มขึ้น นาย
เฉลิม เกรียติบรรจง ผู้สมัคร สส.เขต.3 กล่าวว่าที่ผ่านมาตนเป็นคนในพื้นที่ลงพื้นที่ช่วย
แก้ปัญหาของประชาชนมาโดยตลอด รู้ถึงปัญหาของประชาชนต้องการอะไร ตนขอ
โอกาสพี่น้องประชาชนในเขต 3 เลือกพรรคพลังท้องถิ่นไทยเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทน
ในสภาฯ ตนขันอาสาทำหน้าที่ สส.อย่างเต็มที่ ตนกล้าพูดและกลึิกล้าทำ จนได้รับฉายา
เหลิมปากหมาตนพร้อมที่จะปากหมาเพื่อพี่น้องชาวปราจีนบุรี…