พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้มาเป็นประธานเปิดการตรวจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน (M) เรื่อง”ค่าตอบแทนพยาน”และด้านผลการปฏิบัติงาน (P) เรื่อง”มาตรการแก้ไขหนี้ค่าสารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ”

วันอังคารที่ ๑๗ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้มาเป็นประธานเปิดการตรวจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน (M) เรื่อง”ค่าตอบแทนพยาน”และด้านผลการปฏิบัติงาน (P) เรื่อง”มาตรการแก้ไขหนี้ค่าสารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ”ของ ฝตพ.ตส.๑ โดย พ.ต.ท.หญิง อัมพร วัฒนโยธิน รอง ผกก.ฝตพ.ตส.๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ที่ ภ.จว.สงขลาโดยมี พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ ถิระวุฒิ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพียงกัน