อำเภอบุณฑริกคุมเข้มการปัองกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019….

7 ม.ค 2564 เวลา 15.00 น. นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอบุณฑริก มอบหมายให้ นายทองสันต์ คำอินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อาสาสมัครบูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ.สภ.บุณฑริก. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ร่วมกันบูรณาการตั้งจุดตรวจความมั่นคง เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฏหมาย ตลอดจนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่จะนำลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร และป้องกันปัญหาตามแนวชายแดน เพราะอำเภอบุณฑริกเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย-ลาว
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ภาพข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สุดแจ๋วเป็นห่วงพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี ลงมือล้างตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า
นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างฟุตบาททางเท้า ถนนหน้าศาลพระกาฬ และ ถนนวิชาเยนทร์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการระวังป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาสั่งเชิงรุก ล้างตลาดไล่โควิด 19

#คนไทยไม่ทิ้งกัน
วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 9.00 น. ทางเทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดยนายพลูสัวสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล ร่วมกับ พร้อมด้วยพ่อค่าแม่ค้าในตลาดสดเสาธง ร่วมใจ kick off “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด 19” ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเขาพระงาม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

สตูล ผู้พันแป้ว พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และชุดแพทย์เดินเท้าของหน่วย ดำเนินการเข้าช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน

พ.อ.ศุภชัย สงสังข์ ผบ.ร.5 พัน.2 (ผู้พันแป้ว) พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และชุดแพทย์เดินเท้าของหน่วยได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเข้าช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบก ” เพื่อดูแลความเป็นอยู่และ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของประชาชน น.ส.เสาวลักษณ์ ควนเคี่ยม บ้านเลขที่ 352 หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และ ผู้พันแป้วได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัวของน.ส.เสาวลักษณ์ ควนเคี่ยม และวางแผนในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับกำลังพล โดยใช้กำลังพลชุดช่างของหน่วยฯ เข้าดำเนินการสร้างบ้านให้ใหม่จนเกือบจะมีความสมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างและพร้อมเข้าพักอาศัย

ทั้งนี้ผู้พันแป้วได้มอบถุงยังชีพและยาเวชภัณฑ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ น.ส.เสาวลักษณ์ ควนเคี่ยม และครอบครัว “จิตอาสาสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ส่งมอบกำลังใจให้กันในยามทุกข์ยาก”พร้อมทั้งมีชุดแพทย์ทหารตรวจสุขภาพให้อีกด้วย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล