ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมกันบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงาน มาในวันนี้ว่า ใน วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ แย้ง พ.ร.บ.วิธีงบประมาณ ลั่นเป็นวิธีการปล้นชาติแบบเนียนๆ

นายวัชระ เพชรทอง “อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” แถลงถึงกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะผ่านร่าง พ.ร.บ. วิธีงบประมาณพ.ศ….. ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้มีสาระสำคัญให้ “บริษัทหลานเหลนของรัฐวิสาหกิจ” ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายงบประมาณเท่ากับเป็นการ “เอื้อประโยชน์ให้มีการปล้นชาติรอบใหม่” ไม่แตกต่างอะไรกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมกดหัวคนทั้งชาติให้ยอมรับวิธีการเบียดบังทรัพย์สินของคนทั้งชาติไปให้เอกชน และทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีการปล้นชาติแบบเนียนๆโดยอาศัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเครื่องมือออกกฎหมาย โดยไม่มีตัวแทนของพี่น้องประชาชนคอยตรวจสอบถ่วงดุลย์ในสภานี้เลย พวกเขากำลังจะผ่านร่างกฎหมายวาระ 2และ 3 ในวันนี้ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งต่อประเทศชาติในอนาคต ผมจึงขอแถลงคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบ และคัดค้านขอเรียกร้องให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย “ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” สั่งการให้ถอนร่าง พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ….ฉบับนี้ออกไปก่อน เพื่อรอให้สภาผู้แทนราษฎรมาพิจารณาต่อไป หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินหน้าพิจารณาโดยไม่สนใจเสียงทักท้วงของพี่น้องประชาชน ผมจะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญทูลเกล้าถวายฎีกาคัดค้านให้ถึงที่สุด

ขณะเดียวกัน อย่าคิดว่า สนช.มีอำนาจจะออกกฎหมายตามอำเภอใจคนมีอำนาจอย่างไรก็ได้ ในวันนี้ผมเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก จะเขียนกฎหมายให้ถูกเป็นผิด ผิดเป็นถูกแบบสมัยทักษิณหรือยิ่งลักษณ์ย่อมไม่ได้อย่างแน่นอน

ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ฯ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ ครบ66พรรษา

วันที่ 19กรกฏาคม2561 พลตรีสุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ฯเป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้”รวงผึ้ง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 มีพระชนมายุครบ66พรรษา กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ฯ และกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ฯร่วมจัดพิธีถวายเครื่องสักการะ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวราชสดุดี ,ปลูกต้นไม้ประจำรัชกาล(ต้นรวงผึ้ง)มีนายทหาร ,นายสิบ,แม่บ้านกำลังพล ของหน่วยและหน่วยขึ้นตรงในกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ฯ และกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ฯ ร่วมในพิธีด้วยตลอดจนหน่วยงานภาคร้ฐ ภาคเอกชน, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าน้ำตกสามหลั่นอุยานแห่งชาติ ผู้แทนภาครัฐ,ภาคเอกชน,ประชาชนทั่วไปได้มาร่วมงานและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนและปฏิบัติตามพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อย่างยั่งยืนตลอดไป…

     

     

     

     

     

     

      

 

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

มทบ-18 ชมรมคนรักในหลวงสระบุรีและโรงเรียนสวนกุหลาบ “จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ ถวายราชา”

วันที่ 19กรกฏาคม2561 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน มีนายสุภาพ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรีกล่าววัตถุประสงค์มีผู้แทน กอ.รมน.จ.สระบุรี ทหาร มณฑลทหารบกที่18 ตำรวจ นักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มีการมอบต้นไม้รวงผึ้ง เพื่อนำไปปลูกเพื่อเทิดพระเกียรติ ถวายราชา ในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันวันที่28กรกฏาคม2561 และเป็นการแสดงออกในการรักสถาบัน พระมหากษัตริ์ และเสริมสร้างความสามัคคีให้มีการอนุรักษ์รักษาต้นไม้เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติไว้ยาวนานอีกด้วย

    

    

     

     

     

     

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน