จังหวัดลพบุรี ประชุมนโยบายหารือแนวทางการป้องกันลดอุทัยเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

จังหวัดลพบุรีจัดประชุมมอบนโยบายและหารือแนวทางในการป้องกันรถอุเทนทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ประจำปี 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานมา จากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า วันที่ 9 เม.ย. 61 เวลา 09:30 น.  นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและหารือแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 อำเภอชัยบาดาล ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มสีแดง
ในการนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการใช้กลไกประชารัฐ และการจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 

 

ใจรัก  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงาน

จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่8เมษายน2561นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยจิตสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้าการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติทั้งต่อสาธารณชนและนานาประเทศ
วันอนุรักษ์มรดกไทย มีนางประภาพรรณ อินทรประเสริฐ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีร่วมกับนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรีได้จัดกิจกรรมและจิตอาสาฯร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระพุทธฉาย มีประชาชนจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” พร้อมทหารจาก กองพันทหารม้าที่25 รักษาพระองค์กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์และกองพันทหารม้าที่20 กรมทหารม้าที่5 รักษาพระองค์และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อย อำเภอเมืองสระบุรี และประชาชนทั่วไปกว่า100คนร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณวัดพระพุทธฉาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมยุ 63 พรรษา และรักษาศิลปกรรมและดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

 

     

     

    

    

    

    

 

ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิทพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน