บิ๊กหยม จัดงานปีใหม่ขอบคุณสื่อมวลชนสายอาชญากรรม ประจำ บชน. 2560

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช (บิ๊กหยม) ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการ จัดงานปีใหม่ขอบคุณสื่อมวลชนสายอาชญากรรม ประจำ บชน. 2560

สืบเนื่องเมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ผ่านมา ที่ บช.น. โดยมี พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช (บิ๊กหยม) ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการ ได้เป็นประธานจัดงานเลี้ยง-จับฉลากรางวัล ให้กับสื่อมวลชนสายอาชญากรรมประจำ บช.น. ประจำปี 2560

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ให้การสนับสนุน และได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจนครบาลมาด้วยดีตลอด ท่าน พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช (บิ๊กหยม) ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมกับ รองผู้บัญชาการ ได้ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงและได้กล่าวคำอวยพรส่งท้ายปีแก่สื่อมวลชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้
////////////
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

ชลประทานที่ 10 ลพบุรี จัดประชุมบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปีหน้า

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เป็นประธานการประชุมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561 โดยมีนายอรรถพร  ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายอนุสรณ์  ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเตรียมความพร้อมในช่วงวันหยุดต่อเนื่องให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธเนศ วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

จิตอาสาท่าวุ้ง ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ก่อนเทศกาลปีใหม่

นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางคู้ จัดทำโครงการ “เราทำความความดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 26 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อป้องกัน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณรอบตำบลบางคู้ จำนวน 15 หมู่บ้าน และเพื่อให้ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชน จิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกัน ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2561 ถนนปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจากสิ่งกีดขาวงทางจราจร

ธเนศ วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี