กศน.กบินทร์ บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านและคาราวานตู้เย็นความรู้สู่ชุมชน!!

วันนี้ 8 เมย.61ศูนย์การศึกษานอกระบบ(กศน.)กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและคาราวานตู้เย็นความรู้สู่ชุมชน โดยมีนายสมศักดิ์พาณิชกูล ปลัดอำเภอ อาวุโส อำเภอกบินทร์บุรีเป็นประธานเปิดงานซึ่งกิจกรรม โครงการครั้งนี้เนื่องด้วยทางศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัทยาศัย อำเภอกบินทร์บุรี โดยห้องสมุดประชาชนเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้ประชนในอำเภอ กบินทร์บุรี และประชาชนทุกตำบลของอำเภอ กบินทร์บุรี ได้รับความรู้จากการส่งเสริมการอ่านเพื่อให้มีการพัฒนาตนเองและชุมชนที่เกิดจากองความรู้ด้านการอ่าน

     

     

     

     

ดังนั้น กศน.กบินทร์บุรีโดยห้องสมุดประชาชนกบินทร์บุรีจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและคาราวานตู้เย็นสู่ชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในการอ่านหรือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนท้องถิ่นใน
พื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีส่งเสริมการอ่านผ่านคาราวานตู้เย็น เป็นความรู้สู่ชุมชนในทุกตำบลของอำเภอกบินทร์บุรีสำหรับคาราวานตู้เย็นนี้นำตู้เย็นที่ไม่ได้ใช้แล้ว
มาดัดแปลงทำเป็นตู้ใส่หนังสือเพื่อให้เกิดความสวยงามและง่ายแก่การหยิบจับหนังสือ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนายธิติพนธ์ ระกอแก้ว ผอ.ศูนย์กศน.ปราจีนบุรี นายนิวัติสุขโพธิ
ผอ.กศน.กบินทร์บุรีนายสมใจ พุทธิสังข์ กำนัน ต.กบินทร์บุรี และคณะครู-นักศึกษาและ
แขกผู้มีเกีรยติมาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักและในช่วงเย็นมีหนังกลางแปลงมาฉายให้ดูย้อนยุคอีกด้วย…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข   สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…

นักนิเทศศาสตร์ ศตวรรษ 21.

หัวหน้าแผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต.3(ภาคเหมือน). บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “นักนิเทศศาสตร์ ศตวรรษที่ 21 ผู้สื่อข่าวในการรับการเปิดเผยจาก นาย ธนพล อาภรณ์พงษ์ หัวหน้าแผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “นักนิเทศศาสตร์ ศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี จำนวน 30 คน เข้ารับฟังบรรยายในครั้งนี้ โดยมี กานต์ เชื้อวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง ต้อนรับ.

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จ.ลพบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดงาน “วันแห่งความภาคภูมิใจ “ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี2560

ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , นายวัฒนะ เผือกเสริฐ ผอ.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และคณะผู้บริหาร ครู รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองร่วมในพิธี การจัดพิธีครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวช.สาขาธุรกิจค้าปลีกและไฟฟ้ากำลังทุกคนได้มีความภาคภูมิใจ ซึ่งนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า การจบการศึกษานับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่นักเรียนจะก้าวออกไปสู่โลกอาชีพ จะมีชีวิตใหม่ ประกอบอาชีพได้เป็นของตนเองและครอบครัว จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ผู้ปกครองและคณะครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน และคอยช่วยเหลือนักเรียนมาโดยตลอด สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อก็สนับสนุนให้เข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองได้มากขึ้น …

    

     

ภาพข่าว ดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการโลกกว้างสูงวิชาการฯ

กองการศึกษาเทศบาลตำบล เขาพระงาม. ร่วมกับ โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการกว้าง ศูนย์วิชาการ ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า บรรยากาศบริเวณงาน โลกกว้างสู่วิชาการ ด้านการศึกษา ก้าวไกลในโลก 4.0. มีทั้ง มีทั้งคณะครูโรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเขาพระงามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก. ด้าน. นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระงาม เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานด้านวิชาการของคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเขาพระงาม. อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้มีคณะผู้บริหารคณะครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงามเข้าร่วมอย่างคึกคัก เพื่อนำวิชาการทางการศึกษาไปพัฒนาในในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต่อไป.

            

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ มนตรา    เหมือนนิล ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี