อิรักขอซื้อรถถัง และอาวุธล็อตใหญ่จากมะกัน

อิรักขอซื้อรถถัง และอาวุธล็อตใหญ่จากมะกัน

สหรัฐฯกำลังอยู่ระหว่างใคร่ครวญ การขายอาวุธล็อตใหญ่ให้อิรัก ซึ่งประกอบด้วยรถถัง M1A1 Abram,
ยานเกราะ M1151A1 Humvee, อาวุธและยุทโธปกรณ์อีกเป็นจำนวนมาก มูลค่ากว่า 2,400 ล้านดอลลาร์
(80,000 ล้านบาท)

ภาคีเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

ภาคีเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

ภาคีเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)ทั่วประเทศกว่า1,000คนร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาตลอดทั้งปี ที่โรงแรม RS กาญจนบุรี

อบรมหลักสูตร "คนไทยรักแผ่นดิน"

อบรมหลักสูตร “คนไทยรักแผ่นดิน”

การอบรม  ในหลักสูตร “คนไทยรักแผ่นดิน” ตามที่กองพลทหาราบที่ ๙  จัดฝึกการอบรม
เครื่อข่ายภาคประชาชน ในหลักสูตร “คนไทยรักแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑