เปิดตลาดราคาทองคำขึ้น250บ. รูปพรรณขายออก 20,850.00 บาท

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยเปิดตลาดราคาทองคำ ขึ้น 250 บาท ดังนี้

ทองคำแท่ง
รับซื้อ 20,250.00 บาท ขายออก 20,350.00 บาท
ทองรูปพรรณ
รับซื้อ 19,889.92 บาท ขายออก 20,850.00 บาท