SCG โรงงานปูนตราช้างแก่งคอย มอบทุนการศึกษาและมอบรองเท้าของหนูให้แก่นักเรียนนักศึกษา

วันที่2สิงหาคม2561 นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานมอบทะนการศึกษาและมอบรองเท้าของหนู มีนาย ภิญโญ หาญศิลวัต กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัดให้การต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการมอบทุนการศึกษาจำนวน127ทุนรวม3,026,000 บาท ให้นักนักเรียนที่มีผลการศึกษาที่มีผลสำเร็จและเตรียมการศึกษาต่อในระดับสุงขึ้นจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนมีอาชีพ และมีการมอบรองเท้าของหนูซึ่งเป็นการจัดโครงการให้รองเท้าแก่นักเรียนยากจนและไม่มีทุนในการซื้อรองเท้าใส่ไปโรงเรียนของนักเรียนที่ขาดแคลน
จากนั้นมีมัคคุเทศก์ช้างน้อยแนะนำโรงงานการทำเหมืองแร่แบบอนุรักษ์และการฟื้นฟูเหมืองแร่ที่เลิกใช้แล้วเพื่อเป็นการคืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พื้นที่ด้วยพร้อมรับชมการผลิตปูนซีเมนต์ตามนโยบายโรงงานสีขาวสามรถอยู่ร่วมกับชุมชน/หมู่บ้าน แบบบูรณาการสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาตเอกชน ภาคประชาชน “ถือทั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”อีกด้วย

     

     

     

     

     

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา รายงาน