พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กม.วินัยการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้องกับ สตม.รุ่นที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 27 พ.ย.61 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม.ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กม.วินัยการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้องกับ สตม.รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ย.61 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง กม. ระเบียบ คำสั่งและแนวทางปฏิบัติการเงิน งบประมาณ และบัญชี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผบก.อก.สตม.พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม.ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน