“วัชระ” เหน็บแรง แนะรัฐแบ่งเงินซื้ออาวุธมาช่วยชาวสวนยาง

“วัชระ” เหน็บควรแบ่งเงินซื้ออาวุธ ช่วยชาวสวนยางมากกว่านี้ แนะทุบผู้ส่งออกให้ซื้อยางราคาเป็นธรรม

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราไร่ละ 1,800 บาทว่า ชาวสวนยางพาราเดือดร้อนมาโดยตลอด 4-5 ปีที่รัฐบาลคสช.บริหารประเทศ แล้ววันนี้กระทรวงเกษตรฯแก้ปัญหาด้วยการโยนเศษเงินให้ชาวสวนยาง ไร่ละ 1,800 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ จริงๆแล้วรัฐบาลควรจะให้มากกว่านี้ด้วยซ้ำ เพราะตลอดอายุของรัฐบาลมีเงินที่ใช้จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นับแสนล้านบาท ก็ควรแบ่งเงินมาช่วยเกษตรกรให้มากกว่านี้ แม้ว่าจะแจกจ่ายในช่วงก่อนเลือกตั้งก็ไม่เป็นไร ขอให้เงินถึงมือชาวสวนยางอย่างแท้จริงดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ทั้งนี้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ควรจะเป็นไม่ใช่แค่การแจกเงิน แต่เป็นการใช้กฎเหล็กทุบบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ที่เป็นเสือนอนกินเอาเปรียบเกษตรกรให้ซื้อยางพาราในราคาที่เป็นธรรมและใกล้เคียงกับราคาที่ส่งออกไปต่างประเทศ ไม่ใช่ได้กำไรเกินเท่าตัวเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ไม่เช่นนั้นเกษตรกรจะไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ เมื่อมีม.44 อยู่ในมือจะเก็บไว้ทำอะไร สิ่งที่ควรทำไม่ใช่มัวยุ่งแต่เรื่องการเมืองแต่ควรเอามาใช้แก้ปากท้องเกษตรกรเช่นในกรณีนี้.

สตูล // จิตอาสาพัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันนี้2ธ.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผบก.ภ.จว.สตูล เป็นประธานในพิธี สำหรับการทำพิธีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่10 แสดงความเคารพ ผู้ร่วมพิธีวันทยหัตถ์ ประธานเปิดกรวยถวายความเคารพ จากนั้นประธานนำกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้งมีนักเรียนนักศึกษา ทหารร.5พัน 2และชาวบ้านกว่า 1 พันคนร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ปรับภูมิทัศน์ริมคลองมำบัง และสวนสาธารณะโต๊ะพญาวัง อ.เมือง จ.สตูล และแบ่งโซนออกปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง และบริเวณริมคลองบำบังซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจ.สตูล เป็นการทำประโยชน์สิ่งสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยทุกคนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองและเสื้อพระราชทานในการทำความดีด้วยหัวใจกันอย่างพร้อมเพรียง

     

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

สระบุรี-สถานพิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์สระบุรีครั้งแรก

ที่สระบุรี​ ดร.รัตนะ วรบัญฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต3 ประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่กรรมการสงเคราะห์และการประชุมกรรมการสงเคราะห์เพื่อร่วมจัดทำแนวทางสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวสุทิศา ศาสตร์เณร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มรรองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการวงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบทีเกียวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสงเคราะห์มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับกระบวนงาน บทบาท สิทธิและหน้าทีของกรรมการสงเคราะห์ทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีและมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน การบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการอบรมมีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรามการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีจำนวน32ราย ในพิธีมีการมอบเข็มเครื่องหมายกรมการสงเคราะห์และคัดเลือกนายฉัตรชัย ไอยรานภารักษ์ เป็นประธาน นายภูตะวัน เทียนกระจ่าง เป็นรองประธานและนายลิขิต ฉัตรจันทร์ เป็นรองประธาน

     

     

    

     

      

      

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน