พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานปิดสรุปการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ(OFC)

วันพุธที่ ๓ เม.ย.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดสรุปการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ(OFC) พร้อมให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ของ ฝตส.๓ ตส.๑ ชุดที่ ๒ โดย พ.ต.ท.หญิง พิชชาภรณ์ นามสอน รอง ผกก.ฝตส.๓ ตส.๑ กับพวกรวม ๓ นาย ที่ บก.ส.๔ หน่วยงานในสังกัด บช.ส.โดยมี พ.ต.อ.ปรีชญาวุฒิ อุดมพิสทธิคุณ พ.ต.อ. นิตินัย ไชยพิเดช รอง ผบก.ส.๔ ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ศรัณย์ภัทร์ เทพไพฑูรย์ ผกก.ฝอ.บก.ส.๔ และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน