เหมืองทองสนับสนุนฤดูกาลท่องเที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์บานที่บ้านเขาโล้น

ณ.ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น หมู่6 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้มีพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ดอกกระเจียวยักษ์บานที่บ้านเขาโล้น โดยมี ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานดังกล่าวอีกด้วย อนึ่งในช่วงเช้าได้มีการแข่งขันวิ่งเที่ยวกระเจียวยักษ์ ครั้งที่ 1โดยใช้เส้นทางรอบๆป่าชุมชนเขาโล้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในพิธีเปิดในวันนี้

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว

มรท.ร่วมพิธีลงนาม MOU การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรม บันยัน ทรี กรุงเทพฯ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง และ อ.กานต์ เชื้อวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง “การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ระหว่าง 24 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กับ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (กทปส) สำหรับพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนร่วมมือกันในการเชิดชูเกียรติสื่อ และรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี