นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมทั้งออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลคลองน้อย ณ วัดศรีสุวรรณาราม หมู่ที่ ๗ ต.คลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. พร้อมด้วย คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.บก.น.6 , เข้าเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้า และเงินบำรุง ขวัญ แก่ข้าราชการตำรวจของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่

วันจันทร์ ที่ 19 ต.ค.2563
เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. พร้อมด้วย คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.บก.น.6 ,คุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ กต.ตร.สน.พญาไท ,อาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล กต.ตร.กทม., คุณเมตตา ปราบสุธา กต.ตร.สน.โชคชัย ,คุณปรเมศวร์ สิริเวชพันธุ ที่ปรึกษา กต.ตร. สน.มักกะสัน และผู้แทนจาก กต.ตร.กทม. เข้าเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้า และเงินบำรุง ขวัญ แก่ข้าราชการตำรวจของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่
ณ โรงพยาบาลตำรวจ

“พลังประชารัฐ” ย้ำจุดยืนเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ว่า พรรคพลังประชารัฐ ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ซึ่งพรรคมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์บ้านเมืองเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทุกๆ คน โดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อสถาบัน จึงขอแถลงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐ ดังนี้

1.พรรคพลังประชารัฐยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.พรรคพลังประชารัฐมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.พรรคพลังประชารัฐ สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญโดยกระบวนการทางรัฐสภา และเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องไม่กระทบหมวด 1 และ หมวด 2 อันเป็นลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า จะธำรงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน

เพชรบูรณ์-อำเภอวังโป่ง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนกษัตริย์” ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนและ บริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด (มหาชน) ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้และ ทำความสะอาดศาสนสถาน ภายในวัดเชิงชายสามัคคีธรรม หมู่ 5 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาทุกคนต่างตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยแบ่งพื้นที่ช่วยกันพัฒนา ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ยุทธ ศรีทองสุข /เดชา มลามาตย์ ภาพข่าว