วีระกร คำประกอบ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบถนนอำเภอเดชอุดม

4 ธันวาคม 2563 นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามญพิจารณาศึกปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่น สภาผู้แทนราษฎร และคณะลงพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมให้การต้อนรับ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแขมเจริญพร้อมกับส่วนราชการและประชาชน เพื่อให้การรับฟังปัญหาการถ่ายโอนถนนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ของถนนสายหลักหมายเลข 2192 เดชอุดม-นาห่อม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(อบจ.)เป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่ปี พศ.2548 ตามกฏหมายการกระจายอำนาจมาจนถึงทุกวันนี้….. ทางด้านนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เชิญกรรมาธิการถ่ายโอนฯ สภาผู้แทนราษฎรลงมาดูพื้นที่ ถนนสายหลักหมายเลข 2192 ที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าถนนสายนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมาก ถนนแคบ ไหล่ทางสูง ไม่มีราวกันตกไหล่ถนน ขาดไฟฟ้าส่องแสงสว่าง และมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง….นายวีระกร คำประกอบ กล่าวว่าจากการที่ได้ลงมาดูพื้นที่ของกรรมาธิการในครั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการก็จะได้นำปัญหาของถนนสายนี้มาพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา เพราะถนนสายนี้เป็นเส้นทางที่พี่น้องประชาชนใช้กันทั้ง 4 อำเภอ. เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น น้ำยืนและยังเป็นถนนสายหลักไปแหล่งท่องเที่ยวไทย-ลาว-กัมพูชา-ของสามเหลี่ยมมรกตอีกด้วย

สิงห์บุรีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ปลูกป่าได้เห็ด

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี “ปลูกป่าได้เห็ด” จังหวัดสิงห์บุรี หมู่ที่ 3 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าได้เห็ด เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ปลูกป่าเพาะเห็ด และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่น และเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จ จึงได้จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี “ปลูกป่าได้เห็ด” จังหวัดสิงห์บุรี ขึ้น ในที่ราชพัสดุ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้จากป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน รวมทั้ง ใช้ที่ดินในพื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี

จ.นครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางให้กำลังใจกำลังพลหน่วยทหาร หน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชนจิตอาสา ที่มาร่วมแรงบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ที่ได้รับมาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้ 4 ธันวาคม 2563 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางให้กำลังใจกำลังพลหน่วยทหาร หน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชนจิตอาสา ที่มาร่วมแรงบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ที่ได้รับมาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมบรรจุสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย โดยถุงยังชีพดังกล่าว จะทำการเร่งบรรจุลงถุงพระราชทานเป็นจำนวน 10,000 ถุง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ในหลายพื้นที่คลี่คลายลงแล้ว แต่ยังคงมีความลำบากเรื่องของข้าวปลาอาหาร ทางกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ โดยยังมีการจัดตั้งรถครัวสนาม รวมทั้งครัวพระราชทาน ในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนได้มีการดำเนินการทำอาหารแจกจ่ายทุกมื้อร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ด้วย ให้การสนับสนุนได้อย่างทันท่วงที จากนั้นก็เริ่มมีการทยอยนำถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งต่าง ๆ แพ็คใส่ถุงแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องอย่างเร่งด่วน และทำการลงพื้นที่ฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือน ถนนหนทางให้แล้วเสร็จ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
ขอบคุณภาพข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4